Общи условия

 

ПРОДАВАЛНИК СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ
Съдържание:+
Член 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР...........................................................................................................3
Член 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.................................................................................................3
Член 4. ПРЕДМЕТ / УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМАТА "ПРОДАВАЛНИК"...................................................3
Член 5. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ПРОДАВАЛНИК ..........................................3
Чл.6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА.......................................4
Член 7. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА ПРОДАВАЛНИК .......................4
Член 8. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА В
ПРОДАВАЛНИК...............................................................................................................................................5
Член 9. ПРАВИЛА ЗА ОБЯВИТЕ..................................................................................................................6
Член 10. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ............................................................................................8
Член 11. КУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ В ПРОДАВАЛНИК........................................................................11
Член 12. ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В ПРОДАВАЛНИК......................................................................11
Член 13. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ.....................................12
Член 14. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В ПРОДАВАЛНИК......................................................................................13
Член 15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ..........................................................................................14
Член 16. СТРАНИЦА "ЗА МЕН" И АВАТАР НА ПОТРЕБИТЕЛЯ..........................................................15
Член 17. СИСТЕМА ЗА КОМЕНТАРИ, МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ.................................................................16
Член 18. ПРАВИЛА НА ФОРУМ ПРОДАВАЛНИК ...................................................................................17
Член 19. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ...............................................................................................18
Член 20. ОТГОВОРНОСТ НА АУКРО.........................................................................................................19
Член 21. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ........................................................................19
Член 22. ОПЛАКВАНИЯ...............................................................................................................................20
Член 23. ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ...................................................................................20
Приложение: Политика за защита на личните данни..........................................................................20Добре дошли в онлайн „Продавалник” – най-голямата онлайн платформа за публикуване
на оферти под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на стоки и извършване
на услуги.
Използването на услугите, предлагани в рамките на платформата „Продавалник”, 
означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да
спазвате разпоредбите към тях. По този начин, Общите условията съставляват
съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас и Алегрогруп
България ЕООД (наричана по-долу „Алегрогруп”) със седалище: ул. Ангел Кънчев 1, 
София, България, регистрирана в СГС с фирмено дело №12617/2007, БУЛСТАТ
№175345805
Член 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:.
Алегрогруп България ЕООД
дружеството Алегрогруп България ЕООД, с адрес на управление: Англел Кънчев 1, ет. 2, 
София, България, регистрирана в СГС с фирмено дело №12617/2007, БУЛСТАТ
№175345805
ПРОДАВАЛНИК
създадената от Алегрогруп България ЕООД платформа за публикуване на онлайн оферти
под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на стоки и извършване на услуги
на български език, опирирана под домейна prodavalnik.com.
АРТИКУЛИ
стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на Оферта и на покупко-продажба
съгласно Споразумението с Потребителя.
ПОТРЕБИТЕЛ
физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението с
Потребителя, и регистрирано правилно в резултат, на което му е създаден Акаунт в
Продавалник и Алегрогруп България ЕООД му предоставя услуги съгласно условията на
настоящото Споразумение
ПРОДАВАЧ
Потребител, който предлага Артикули за продажба в Продавалник
КУПУВАЧ
Потребител, който закупува Артикули в Продавалник
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛИ
Процедури за публикуване на Оферта и сключване на договор за покупко-продажба на
Артикули, съгласно условията на настоящото Споразумение.
АКАУНТакаунт на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход, представляващ
сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в
Продавалник, организиран от Алегрогруп ЕООД
РЕГИСТРАЦИЯ
процедурата по създаване на нов Акаунт
СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ
настоящото Споразумение с Потребителя на Алегрогруп България ЕООД
Член 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Договорът се сключва между Потребителят и Алегрогруп България ЕООД за
неопределен период от време, от момента, в който Потребителят се регистрира в
платформата или от деня, когато започне да използва услугите, предоставени от
платформата "Продавалник" за първи път, в зависимост от това кое от тези действия се
направи първо.
Член 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Потребителят може да прекрати Договора по всяко време, като изтрие своя Акаунт. Той
може да го осъществи, като влезе в своя профил в Продавалник с името и паролат си и
отиде на „Моя профил” / „Лична информация” и натисне линка „Изтриване на профила” 
най-долу на страницата. Договорът няма да бъде прекратен по-рано от 3 месеца от
датата на приключване на последната покупка или продажба на продукти от Потребителя.
Член 4. ПРЕДМЕТ / УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМАТА "ПРОДАВАЛНИК"
В рамките на платформата "Продавалник" Потребителите могат да използват следните
услуги:
4.1. да разглеждат съдържанието на обявите
4.2. да публикуват оферти под формата на обяви за търсени и/ или предлагани от тях
стоки и услуги.
4.3. да се свързват с други потребители на платформата под формата на лични
съобщения
4.4. да осъществяват покупки и продажби на артикули
4.5. да дават мнения и оценки за активните обяви в Продавалник
4. 6. да дават коментари във връзка с осъществени покупко-продажби през платформата
на Продавалник
4.7. да дават мнения и коментари във форума на Продавалник. 
Член 5. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ПРОДАВАЛНИК
5.1. Платформата Продвалник може да бъде използвана от физически лица над 18 
годишна възраст, както и от юридически лица и бизнес единици без статут на юридическо
лице, които са съгласни с правилата за ползване (по-нататък наричани: "Потребители").
5.2. Използването на всички услуги, описани в предмета на договора, с изключение на
т.3.1. изискват регистрация в платформата Продавалник. Процесът по регистрация е
описан по-долу в т. 6 – „Общи условия за регистрация в платформата "Продавалник".
5.3. При регистрацията си потребителят избира какъв да бъде вида на неговия профил:a) частно лице
b) бизнес профил
5.4. Потребителят може еднократно да промени избрания при регистрацията вид на своя
профил.
5.5. Модераторите / Администраторите на Продавалник могат да променят вида на
профила на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители
на платформата.
5.6. Потребителите с профил на частно лице могат да публикуват до 50 оферти под
формата на безплатни обяви за покупко-продажба на артикули и извършване на
услуги , чиито характеристики отговарят на изискванията за обявите и на категориите
в платформата "Продавалник".
5.7. Потребителите с профил на бизнес потребител могат да публикуват до 100 оферти
под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на артикули и извършване на
услуги , чиито характеристики отговарят на изискванията за обявите и на категориите
в платформата "Продавалник". Към техните обяви са осигурени допълнителни
полета за контактна информация
5.8. Потребител не може да притежава повече от един Акаунт в Продавалник.
5.9. Когато Потребителят използва платформата Продавалник, трябва да се въздържа от
действия, които нарушават закона, добрите нрави или могат да засегнат адресата на
изпратено от Потребителя съобщение.
Чл.6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
За да използвате платформата, трябва да имате на разположение инструменти, които Ви
позволяват достъп до Интернет, включително програма, която Ви позволява да
прегледате съдържанието и която приема разпознавателни файлове.
Член 7. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА
ПРОДАВАЛНИК
7.1. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в платформата
Продавалник формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и
парола. 
7.2. След като попълни и потвърди данните във формуляра за регистрация, Потребителят
получава съобщение, в което се посочва начина за потвърждаване на
регистрацията на имейл адреса, който Потребителят е посочил при регистрацията. 
7.3. Като се регистрира в платформата "Продавалник", Потребителят потвърждава, че
данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата
на трети лица.
7.4. При регистрацията на Потребителят ще бъде даден потребителски номер, с който
той ще бъде известен в платформата "Продавалник". Потребителят може да го
промени, при условие, че избраното от него ново потребителско име не се използва
от друг потребител в платформата.
7.5. Потребителите нямат право да си избират и ползват потребителски имена в
платформата "Продавалник", които представляват или напомнят на валиден или
измислен уеб адрес.Член 8. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА В
ПРОДАВАЛНИК
8.1. За да публикува в Продавалник оферти със състояние „Продава”, Потребителят
първо трябва да разбира, приема, и спазва следните условия:
a) Потребителят да притежава продукта, предназначен за продажба
b) Стоки, услуги или маркетингови права, които нарушават приложимите закони
или правата на трети лица (особено авторско право и други права на
интелектуална собственост) и които могат да се считат за противоречащи на
морала, не може да имат статус на продукти „Продава”.
8.2. За да се предложи Оферта за продажба или търсене на Артикул или извършване
/търсене на услуга в Продавалник, Продавачът трябва да направи описание на
Офертата под формата на безплатна обява за Артикула / Услугата. За целта, 
Продавачът трябва да попълни формуляр за Обява в Продавалник, където той
трябва:
a) да посочи наименованието /заглавието/ на Обявата и описание за Артикула / 
Услугата, 
b) да избере най-подходящата категория за Артикула /Услугата
c) да определи състоянието на офертата - Търси или Предлага
d) да посочи цена или условията за определяне на цената.
e) да определи местоположението на предлагания Артикул /Услуга
Във формуляра за обявата, Продавачът може и е желателно да добави снимки, 
който да илюстрират предлагания Артикул / Услуга. 
Продавачът преценява какви контакти желае да публикува в обявата си. Ако не
посочи никакви, Потребителите ще имат възможност да се свързват с него
посредством лични съобщения.
Продавачът може да избере допълнителни платени Промо опции за по-добро
представяне и рекламиране на Обявата в Продавалник.
8.3. С предлагането на Артикул за продажба, Продавачът потвърждава, че има правото
да сключва и изпълнява договора за продажба на Артикула.
8.4. Потребителят следва предварително да се е запознал с Правилата за обявите, 
описани в т. 8 и Забраните артикулии и усулги в т. 9 и да ги спазва при
публикуването на оферта под формата на безплатна обява в Продавалник.
8.5. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в Офертата, и
по-специално за всякакви грешки или неточности в това описанието на Офертата и
Артикула. 
8.6. При публикуването на Оферта за продажба / търсене на една или няколко стоки под
формата на безплатна обява в Продавалник, Потребителят посочва информация
за цената на предлагания / търсения Артикул / Услуга. Тя може да бъде :
a) с фиксирана цена – Потребителят посочва точната цена.
b) с цена „По-договаряне”c) „Безплатно”
8.7. Обявите за артикулите, които са със статус „Продава” могат да бъдат:
a) обяви за продажба на артикули, които биха могли да бъдат продадени / 
закупени през платформата на Продавалник. Това са артикули с фиксирана
цена, които имат бутон „Оферирай” в обявата им.
b) обяви за продажба на артикули, които не биха могли да бъдат продадени, 
респективно закупени през платформата на Продавалник. Това са: артикули
без фиксирана цена – които са с „По договаряне” или които имат фиксирана
цена, но в обявата им няма бутон „Оферирай”. 
8.8. Алегрогруп България ЕООД си запазва правото да определя какви артикули със
статус „Продава” да могат да се купуват и продават през платформата Продавалник.
8.9. След като Потребителят попълни формуляра за публикуване на обявата и натисне
бутона „Добави”, Офертата му се публикува в Продавалник или изчаква да бъде
прегледана и одобрена от Модератор/Админстратор преди да стане активна.
8.10. Публикуваните Оферти под формата на безплатни обяви в Продавалник се
преглеждат от Модераторите / Администраторите на платформата. Модераторите /
Администраторите на Продавалник не проверяват всички Оферти за Артикули и
Услуги.
8.11. Собствениците, Администраторите и Модераторите имат право по собствена
преценка да премахват, редактират, преместват обяви в други, по-подходящи
категории, когато те са в разрез с Правилата за обявите, посочени в т. 8 или са за
Забранени артикули и услуги, посочени в т.9, както и съобщения, коментари, оценки
и снимки, кагото те са в разрез с условията на настоящото Споразумение.
Член 9. ПРАВИЛА ЗА ОБЯВИТЕ
9.1. Обявите трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. В противен
случай те ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите. Допустимо е
изписването и на други езици, при условие, че е налично и Описание на български. 
9.2. Обявите в сайта трябва да описват подробно предлагания продукт или услуга, така
че потребителите да могат си създадат представа за него / нея, без да е
необходимо да черпят допълнителна информация от други източници /като
например да пишат на автора на обявата лично съобщение или да посещават уеб
сайтове/. Забранява се публикуване на обяви без описание или с недостатъчно
описание. Подобни обяви ще бъдат премахвани от
модераторите/администраторите без предупреждание.
9.3. Описанието на Артикулите трябва да бъде достоверно и пълно и не може да
подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики на
Артикула като неговото качество, произход, марка или производител. 
9.4. Описанието на Артикула трябва да отговаря на действащото законодателство, и
по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени
обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби
на правото за защита на потребителите. 9.5. Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел
/категория/ за предлагания продукт / услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и
описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на
модераторите/администраторите.
9.6. Забранява се публикуване на каквато и да е контактна информация в заглавията
на обявите, включително и уеб адреси.
9.7. Забранява се публикуване на уеб адреси и линкове в описанието на обявите с
рекламна цел. Линковете могат да бъдат поставени само в секцията с данни за
контакт. Забранени са линковете към други сайтове за обяви. 
9.8. Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. 
Дублираните обяви се премахват от сайта, а спрямо нарушителите се
предприемат санкциониращи действия. Под дублирана обява се разбира и обява
за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин /като се използва
различно описание, заглавие или снимки за един и същ продукт / услуга/.
9.9. Когато един продукт се предлага в няколко налични размера и / или разцветки, то
потребителят следва да създаде 1 обява за тях, в която да опише предлаганите
размери и разцветки.
9.10. Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с
добавена стойност /импулсни номера/, без това да е пояснено изрично в
описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване. В противен случай те
ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите без предупреждание, а
спрямо нарушителите бъдат предприемани санкциониращи действия.
9.11. Нерегламентираната реклама в сайта е забранена извън подфорума „Реклама, 
промоции, намаления“. Обявите и коментарите, които съдържат подобна
недоговорена реклама ще бъдат премахвани. Достъпът до сайта на потребители, 
които публикуват реклама на стоки, продукти и услуги, ще бъде забраняван.
9.12. Забранява,за,предлагане,на,услуги,за,групово,пазаруване,от,международни,сайтове,
под,формата,на,обяви,в,Prodavalnik.com.Подобни,услуги,и,теми,могат,да,се,обсъждат,
между,,потребителите,ни,само,в,темата,ни,във,форума:,https://prodavalnik.com/forumQ
porachkiQotQmezhdunarodniQsaytove/f26
9.13. Обяви,,в,които,се,предлагат,артикули,„Безплатно”,попадат,в,специална,
категория,„Подарява”,в,Prodavalnik.com.,Забранява,се,публикуване,на,обяви,с,
статус,„Безплатно”,с,рекламни,цели,Q за,артикулии,и,услуги,,които,не,се,
подаряват или,предлагат,безплатно.
9.14. Всеки,потребител,носи,отговорност,за,използваните,от,него,снимки,в,
обявата.,Частните,потребители,трябва,да,използват,в,обявите,си,лично,
направени,снимки,на,предлагания,продукт.,Позволено,е,да,се,използват
снимки,,свалени,от,интернет,сайтове,,но,само,като,допълнение,към,лично,
направени,снимки.Правилото,не,важи,за,следните,категории:,Услуги,,Екскурзии,и,почивки,,
Работа,,Недвижими имоти. 
Член 10. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ
10.1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или
правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с
интелектуална собственост), както и чието предлагане за продажба в Оферта
може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на
Оферта под формата на безплатна обява в Продавалник.
10.2. Артикули с порнографско съдържание, в частност материали, изобразяващи по
открит начин сексуално поведение – действителен или симулиран сексуален акт
между лица от един или от различни полове, мастурбиране, сексуален садизъм
или мазохизъм, показване на половите органи, с участието на лица под 18 годишна
възраст или такива, които изглеждат като лица под 18 годишна възраст, свързани с
използването на насилие или с участието на животни.
10.3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на омраза
10.4. Материали, имащи съдържание, което нарушава доброто име на трети лица;
10.5. Музика, филми, софтуер и други стоки, които нарушават авторски права и права на
интелектуална собственост;
10.6. Опасни химически субстанции в чиста форма, които застрашават живота, здравето
или околната среда (например сярна киселина, карбид);
10.7. Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици и всички
други субстанции използвани за заместители, независимо от това дали
притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е
забранена от закона;
10.8. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.);
10.9. Алкохолни напитки;
10.10. Медицински продукти;
10.11. Човешки и животински органи;
10.12. Фалшиви Артикули, т.е. Артикули или услуги, маркирани по начин, който може да
заблуди клиентите, както за техния произход, количество, качество, съставки, 
производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други
съществени характеристики на Артикулите и услугите
10.13. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово
участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и
всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на
средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат
колекционерска стойност.10.14. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен
софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се
поддържа;
10.15. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи;
10.16. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни
потребители без тяхното знание;
10.17. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни
телефони както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или
инсталирането на подобни блокирания;
10.18. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокировки и пароли от
персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни
носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани
с премахването или инсталирането на подобни блокирания;
10.19. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб-
страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до
потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които
не са заявили изрично своето желание за получаването им;
10.20. Активизационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без
оригиналния носител, към който се отнасят;
10.21. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или
подпомагат:
a) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, 
и чието притежание е забранено,
b) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
10.22. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Gadu-Gadu, Tlen, 
Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
10.23. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща);
10.24. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване
на такива услуги или за създаването на профил там. 
10.25. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги свързани с
такива програми;
10.26. Автомобилни обслужващи програми (e.g. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, 
SIP);
10.27. Лични данни и списъци с адреси в електронна поща;
10.28. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за
поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
10.29. Празни гаранционни карти (непопълнени);10.30. Cyfra+ и Wizja TV карти, абонаментни ключове за приемане на Canal+;
10.31. Магистърски и бакалавърски тези, дипломни работи, есета и други реферати и
доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи;
10.32. Услуги и стоки, свързани с участието в така наречените финансови пирамиди, т.е. 
Финансови структури, образувани на базата на привличане на нови членове, 
където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от
тях;
10.33. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и
букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за
присъединяване към такива игри или залагания;
10.34. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от
закона;
10.35. Оръжия и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на
подходящо разрешително или регистрация и устройства, изстрелващи газ, 
включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях
е ограничена от закона;
10.36. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание, различно от това, 
описано в точка 1, съхранени в цифров формат;
10.37. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без
превозните средства, за които се отнасят.
10.38. Tестери на парфюми (предназначени за тестване на парфюмните аромати).
10.39. Храни, хранителни продукти, хомеопатични и лекарствени средства с изключение
на сухи храни, пакетирани, в срок на годност.
10.40. Забранява се продажбата на бельо втора употреба, изключение се прави за
бебешки бодита от 0+ до 18 месеца.
10.41. Добавяне на обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от
Българска Народна Банка като финансова институция. В заглавието и описанието на
обявата трябва да се напише недвусмислено на коя кредитна институция е
представител авторът на обявата и той следва да изпрати копие на документ, 
легитимиращ го като нейн представител до модераторите / администраторите при
поискване.
10.42. Забранява се публикуване на обяви за продажба на тютюн и тютюневи изделя.
10.43. Артикулите, посочени в т. 10 не могат да се предлагат и като подарък
самостоятелно или заедно с други Артикули.
10.44. Забранява се публикуването на обяви за работа през интернет, както и всички
видове Афилиeйт маркетинг програми
10.45. Секс артикули и медикаментиПромо обяви, които са в разрез с правилата, ще бъдат премахвани от
администратор без предупреждение, като в този случай сумата, изразходвана за
промотиране на обявата, няма да бъде възстановявана. 
Член 11. КУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ В ПРОДАВАЛНИК
11.1. За да заяви желанието си за закупуване на артикул в Prodavalnik.com, Купувачът
трябва да има достъп до артикула, обявен за продажба в Prodavalnik.com чрез
бутон „Оферирай” в обявата.
11.2. Купувачът натиска бутонът „Оферирай”, платформата му отправя запитване, дали
е сигурен, че иска да отправи оферта за закупуване на артикула, което той следва
да потвърди.
11.3. Платформата уведомява Продавача за отправената му оферта и ако той я приеме, 
се сключва договор за продажба. 
11.4. Ако действителността на договора за покупко-продажба на Артикули зависи от
изпълнението на определени изисквания, предвидени в закона, договорът трябва
да бъде сключен в писмена форма или в някаква друга изискуема форма,
Купувачът и Продавачът трябва да уговорят сключването на договора в
изискуемата форма във взаимно приемлив срок.
11.5. Транспортът, доставката и начините на плащане зависят и се уговарят от
страните, доколкото и двете страни са удовлетворени и условията в т. 7 са
спазени.
11.6. Информацията, че за даден артикул е изпратена оферта от Купувач и Продвачът я
е приел се отразява в обявата за артикула незабавно, като статуса й се променя
на „Резервиран” и за този артикул не могат да бъдат изпращани оферти от други
купувачи.
11.7. След успешно приключване на сделката между страните, те могат и е желателно
да си разменят коментари, относно удовлетвореността им от сделката с
насрещната страна. Коментарът, който могат взаимно да си оставят може да бъде: 
a) Положителен
b) Неутрален
c) Отрицателен
11.8. След размяна на коментари от страна на страните по сделката в Продавалник, 
статуса на обявата се променя на „Продадено”.
11.9. Независимо дали страните си разменят коментари, относно удовлетвореността им
от сделката или не, 10 дни след приемането на офертата от страна на Продавача, 
обявата за артикула спира да се показва в сайта.
Член 12. ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В ПРОДАВАЛНИК
12. 1. След като двете страни, продавач и купувач, изразят желание за извършване на
продажбата, като Купувачът отправи оферта за артикула и Продавачът я приеме, между двамата се сключва договор и те са задължени от своя страна да извършат
доставката.
12.2. При предлагане на един Артикул, се сключва само един договор за продажба, 
докато при предлагане на няколко Артикула могат да бъдат сключени няколко
договора.
12.3. Алегрогруп България ЕООД, действащ като собственик на платформата
Продавалник , дава възможност на Потребителите да публикуват Оферти под
формата на безплатни обяви и да сключват договори за покупко-продажба на
Артикули, съгласно предвидените тук срокове и условия, като за тази цел
предоставя съответните системни инструменти на Потребителите. 
12.4. Алегрогруп България ЕООД не е страна по сделките, извършвани между
Потребителите и не гарантира, че Потребителите, предлагащи Артикули и
Купувачите са дееспособни лица, които могат да сключват и изпълняват договори
свързани с продажбата на стоки. 
12.5. Алегрогруп България ЕООД не е посредник и не носи отговорност за сключването
или изпълнението на договорите между Потребителите.
Член 13. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
При използване на платформата "Продавалник", се забранява:
13.1. Използването по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й. 
Забранено е най-вече поместването на съдържание или снимки, които нарушават
законовите и морални норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, 
омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, 
нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица.
13.2. Забранено е също изпращането на еднотипни, масови, призивни, рекламни (за
продукти или сайтове) и подобни спамърски лични съобщения , както и
провеждането на търговска, рекламна или промоционална дейност и др; Молим
всички получатели на подобен тип лични съобщения да информират
администраторите на Продавалник, за да бъдат предприети необходимите мерки.
13.3. Нарушаването поверителността на други потребители на платформата
"Продавалник", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на
информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното
изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими
със законовите разпоредби.
13.4. Предприемането на действия, които могат да попречат или да повлияят на
функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, 
промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други
потребители;
13.5. Предприемането на действия в ущърб на Алегрогруп България ЕООД или други
лица, включително нарушаване на права на собственост и права, произтичащи от
регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, потребителски и
промишлени модели.Член 14. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В ПРОДАВАЛНИК
14.1. Регистрацията и ползването на платформата "Продавалник" е безплатно.
14.2 На потребителите на платформата "Продавалник" се осигурава и възможност за
възползване от допълнителни платени услуги за по-добро представяне и
рекламиране на Обявите им в Продавалник, наречени „Промо опции”. 
14.3. Цената на платените услуги – Промо опции се определя в кредити. Кредитите имат
парична равностойност.
14.4. За възползване от Промо опция за дадена обява Потребителят следва да
предплати различен брой кредити, в зависимост от вида на Промо опцията.
14.5. Потребителят може да заяви желание за ползване и да заплати Промо опция/-ии за
обява/-и по два начина:
a) чрез изпращане на смс за използване на Промо опция за конкретна обява.
b) чрез зареждане на кредити в своя акаунт за използване на повече на брой Промо
опции за повече от една обява или за една обява за промотирането й повече от
веднъж.
14.6. Потребителят може да зареди кредити за различна сума в своя акаунт и да го
използва за различен брой и вид промо опции по свои активни обяви в Продавалник
. В зависимост от размера на заредената сума в акаунта, Потребителят получава
различен брой Бонус кредити - безплатно, които също могат да се използват за
промотиране на обявите на Потребителя.
14.7. Използването на заредената сума / кредита/ в акауната на Потребителя за Промо
опици по активните му обяви не се ограничава в рамките на определен срок.
14.8. В края на всеки календарен месец, еднократно, на Потребителя се издава данъчна
фактура за предплатените от него суми за зареждане на кредити в акаунта му в
рамките на текущия месец. Потребители, които са физически лица и не
осъществяват търговска дейност, могат да получат данъчна фактура по тяхна
молба. Фактурите се предоставят на Потребителя в периода 01 – 10 число на
следващия месец за платени суми от него в предходния месец.
14.9. Потребителят заявява желанието си да получава фактура от своя акаунт в
Продавалник – в Настройки/ Профил. Фактурите се издават на базата на данните, 
които потребителят попълни при заявяване на желанието да му се издават фактура
в Акаунта . Фактурите се изпращат на адреса, посочен в Данните за контакт, 
попълнени от Потребителя.
14.10 Потребителите заплащат сумите за използване на Промо опции за своите активни
обяви в Продавалник по банковата сметка на Алегрогруп България ЕООД, или по
другите начини, посочени в техните Акаунти .
14.11 Ползването на услуга „Промо опция” към конкретна обява от Потребителя започва
да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи
потвърждение чрез електронни средства от Алегрогруп България ЕООД, че Промо
опцията за обявата е активирана.
14.12 Продължителността на използавнето на всеки вид промо опция е 5 дни.
14.13 Когато Потребителят заяви и плати Промо опция по обява и Алегрогруп България
ЕООД потвърди активирането на промо опцията по обявата, е налице сключен
договор между Алегрогруп България ЕООД и Потребителя за конкретната услуга. 14.14 В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на платените услуги на
Продавалник – Промо опции и пожелае предплатена от него сума да му бъде
въстановена, той следва да изтегли от своя акаунт Форма за възстановяване на
суми. На връщане подлежат само частта от сумата, която Потребителят не е
използвал за Промо опции по обявите си. Потребителят следва да попълни ди
подпише Формата и да я изпрати по пощата на адрес:
Алегрогруп България ЕООД
Ул. Ангел кънчев” № 1, ет.2
1000 София`
14.15 Връщането на сумата на Потребителят ще се извърши от Алегрогруп България
ЕООД в 30 дневен срок само и единствено по банкова сметка на потребителя, 
която той посочи във Формата за въстановяване на суми.
14.16 Потребителят не може да се откаже от услуга и да иска да му се възстанови сумата,
предплатена за ползването й, ако тя вече е била изпълнена или е започнала да се
изпълнява.
14.17 Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на обява, която е в
нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването
на Промо опция по тази обява. Потребителят не може да иска да му бъде
възстановена сумата, за активирана Промо опция по обява, която в последствие
бъде премахната от Администраторите / Модераторите на платформата
Продавалник поради факта, че е в нарушение на условията на Споразумението.
14.18 Потребителят поема за своя сметка риска от поведение при ползването на
платформата Продавалник в нарушение с условията на настоящото Споразумение. 
Потребителят не може да иска да му бъде въстановена предплатената сума, за
активирани Промо опции по обяви, когато акаунтът му бъде блокиран и обявите му
бъдат изтрити поради негово поведение в нарушение на условията на
Споразумението.
Член 15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Като използват платформата Продавалник, Потребителите се задължават да:
15.1. се съобразяват с посочените разпоредби;
15.2. действат честно и почтено спрямо другите потребители на платформата
Продавалник и най-вече предоставянето на точна и неподвеждаща информация, 
както и спазването на всички условия и задължения;
15.3. да не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт
за ползване от други лица, както и да пазите в тайна паролата на Акаунта си.
15.4. Алегрогруп България ЕООД притежава авторските права върху графичните
елементи на Продавалник, включително и логото "Продавалник", както и върху
оформление и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната
собственост, включително правата върху регистрираните търговски марки и
превантивни права върху търговски марки, публикувани в Продавалник. На
потребителите се забранява да се възползват от графични елементи, тяхноторазположение и състав, както и от символи, представляващи предмет на правата, 
които Алегрогруп България ЕООД притежава, с изключение на случаите, ясно
посочени тук, или с предварителното съгласие на Алегрогруп България ЕООД.
Член 16. СТРАНИЦА "ЗА МЕН" И АВАТАР НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16.1. Всеки регистриран Потребител на платформата Продавлник може да публикува
обща информация за себе си, която е достъпна и видима от всички Потребители. 
Той може да попълни тази информация като влезе в „Моя профил”, избере „Лична
информация” и попълни полето "За мен". 
16.2. В „За мен” Потребителят може да публикува информация за себе си, но не може да
публикува връзка/препратка към собствената му интернет страница.
16.3. Страницата "За мен" е част от определен Акаунт. Съдържанието на страницата “За
мен” не може да насърчава извършването на сделки извън Продавалник. 
16.4. Съдържанието на Страницата "За мен" на Потребителя не може да нарушава
приложимото право или Споразумението с Потребителя
16.5. Независимо от горното, следното съдържание не може да бъде публикувано на
страницата "За мен":
a) информация, приканяща Потребителите да комуникират помежду си и
извършват сделки извън Продавалник,
b) информация за организиране на конкурси и промоционални кампании, в
които победителят е избран въз основа на изготвяне или постигане на
подходяща стойност на закупените Артикули ,
c) уеб-адреси към уеб страници на Потребителяи връзки към такива страници,
d) адреси на уеб страници на интернет магазини и други страници, на които е
възможно да се закупят Артикули , както и връзки към такива страници
e) правила за провеждане на сделките в противоречие на приложимите закони
или Споразумението с Потребителя
f) предлагане на Артикули , за които към момента не са публикувани обяви в
Продавалник
g) реклама и всякакви други средства за рекламиране на продукти или услуги, 
предлагани извън Продавалник;
16.6. Модераторите / Администраторите на Продавалник могат да премахнат или
редакитрат информацията от страница "За мен" на Потребителя, ако съдържанието
й нарушава Споразумението с Потребителя или действащите закони, вреди на
положителния имидж на платформата или по някакъв друг начин е в ущърб на
Продавалник.
16.7. Всеки регистриран Потребител на платформата Продавлник може да публикува
своя снимка или изображение, което да го идентифицира, която е достъпна и
видима от всички Потребители. Това изображение / снимка е известно под името
Аватар. Потребителят може да добави иображението като влезне в своя профил и
избере Лична информация и натусне бутона „Избери файл” в ляво на екрана, под
„Профил”.16.8. Забранено е Аватарите на Потребителите да съдържат линкове, банери, 
изображения, слогани и др. елементи, които могат да се приемат като скрита или
явна реклама на фирма, сайт, услуга, продукт, без изричното съгласуване и
разрешение от собствениците на Продавалник и Форума. Позволено е публикуване
на изображение с изписан уеб адрес, стига той да не е активен линк /препратка/ 
към сайта на Потребителя.
16.6. Модераторите / Администраторите на Продавалник могат да премахнат Аватара на
потербителя, ако съдържанието му нарушава Споразумението с Потребителя или
действащите закони, вреди на положителния имидж на платформата или по
някакъв друг начин е в ущърб на Продавалник.
Член 17. СИСТЕМА ЗА КОМЕНТАРИ, МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ
17.1. В Продавалник съществува достъпна за Потребителите система за оставяне на
коментари за осъществени покупко – продажби, както и мнения и оценки за обявите
за продукти и услуги. Системата може да се използва за обмяната на субективни
мнения в срока на валидност на обявата и след сключването на Договора за
покупко-продажба на Артикул. 
17.2. Двете страни, съответно купувача – отправил оферта по обявата и продавача –
приел офертата могат да си оставят един на друг по 1 коментар за
удовлетвореността им от сделката с насрещната страна. Поставянето на коментар
не е задължитено, но е желателно, тъй като така се оформя рейтинга на
Продавачите и Купувачите и той може да се ползва като ориентир по отношение на
доверието към тях от останалите потребители на платформата.
17.3. Съдържанието на коментарите по сделките включва информация, която е достъпна
за всички, които посещават платформата Продавалник. Тя може да види от всеки
Потребител /независимо дали е ригистриран или не/, които прояви интерес към друг
Потребител. 
17.4. Коментарите, оставени от потребителите, могат да бъдат позитивни, неутрални или
негативни. Коментарът винагии предназначен за конкретен Потребител и за
конкретна сделка по обява. Потребителят е отговорен за коментарите, който
оставя.
17.5. Всеки регистриран в Продавалник Потребител може да напише мнението си за
даден артикул или обява, включително и автора на обявата.
17.6 Потребителите не са ограничени в броя на мненията, които могат да поставят за 1 
обява.
17.7 Всеки регистриран в Продавалник Потребител може да постави само една оценка
за даден Артикул / Услуга или за самата обява с помощта на звезди, като броят на
поставените звезди – от 1 до 5 определя степента на харесване от Потребителя на
предлагания артикул / услуга или обява.
17.8 Всеки автор на обява има възможност да изтрие 1 или повече мнения и оценки, 
оставени за негова обява от другите потребители или от него самия.
17.9 Коментарите, които поставят потребителите за сделките, както и мненията им за
предлаганите Артикули / Услуги в обявите или за самите обяви следва да бъдат
структурирани от техните автори по четлив начин, да са написни на български език, 
на кирилица и не могат да съдържат:a) вулгаризми, нецензурно или порнографско съдържание или да призовават
към разпространяване на омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между
народите
b) координатите на физически или юридически лица, с изключение
потребителско име (за вход на потребителя поставил коментара
c) адреси на интернет страници,
d) текстове с рекламно съдържание.
17.10. Алегрогруп България ЕООД не се намесва в съдържанието на коментарите по
сделките, мненията и оценките за Артикулите / УСлугите / Обявите. Алегрогруп
България ЕООД премахва, или променя коментар в случай на разпореждане от
съдебно решение, както и в случай, че коментарът или мнението грубо нарушават
изискванията към тяхното формулиране, описани в т. 17.9.
17.11. След като 1 коментара е бил изтрит, не е възможно да се даде коментар по
същата покупко- продажба отново.
17.12. На потребителите е забранено да предприемат действия, които целят
повишаването на доверието в тях, като сключване на фиктивни сделки, поставяне
на положителни коментари за тях от приятели или други свои профили и др. 
неестевени методи. Потребителите нямат право да поставят повече от две оценки
за един месец на едно и също лице, с което са осъществили сделка. 
Член 18. ПРАВИЛА НА ФОРУМ ПРОДАВАЛНИК
18.1 Регистрираните потребители на Продавалник могат да обменят мнения, коментари, 
съобщения и др. във Форум Продавалник. 
18.2 Съдържанието, публикувано във Форум Продавалник, представлява информация, 
достъпна за всички посетители на Продавалник. 
18.3 Потребителят е изцяло отговорен за съдържанието, публикувано от него под
формата на коментар и действията си във Форум Продавалник. Алегрогруп
България ЕООД може да отстрани цяло съобщение или част от него.
18.4 Собствениците, администраторите и модераторите на платформата Продавалник и
на Форум Продавлник носят отговорност единствено и само за публикациите, 
направени от самите тях и НЕ носят отговорност за теми, съобщения (публични или
лични), публикации, твърдения и становища, изразени във форума от други
потребители.
18.5 Писането на кирилица във Форум Продавалник е задължително. Потребители, 
които пишат на латиница ще бъдат предупреждавани. При несъобразяване със
забележката, следващи теми и мнения на латиница, публикувани от същия
потребител, могат да бъдат директно изтривани.
18.6 Постингите и темите трябва да се поместват в съответния подфорум.
Модераторите/администраторите си запазват правото да променят, преместват или
да премахват постинги по тяхна преценка.
18.7 Забранено да се приема идентичността на други Потребители или представители
на Алегрогруп България ЕООД (например, да се използва Акаунт с подобно име) 
или да се използват допълнителни Профили (както и тези регистрирани на други
членове от семейството, приятели и др.) с цел да се избегне блокирането на достъп
до Форум Продавалник.18.8 Забранено е публикуването на обидни и оскърбителни постове от Потребителите
във Форум Продавалник. Подобни постове няма да се толерират и ще бъдат
премахвани.
18.9 Забранено е публикуването на порнографски снимки, текстове и др. във Форум
Продавалник.
18.10 Забранено е публикуването на спам и флуд във Форум Продавалник.
Спам - оф-топици, рекламни съобщения и др.
Флуд (flood - наводнение, потоп) - заливане на форума и темите с безсмислени, 
едносрични и/или повтарящи се постинги.
18.11. Не се допускат рекламни обяви и теми, както и аватари, подписи и др. елементи от
потребителския профил, които представляват тенденциозна реклама на сайт, 
фирма, продукт, услуга извън подфорума „Реклама, промоции и намаления“. 
Чл. 33. (1) от ЗЗП
Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има
за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими
имоти, права и задължения
18.12.Забранява се публикуването на теми и мнения, призоваващи към гласуване в даден
конкурс извън подфорума "Игри, томболи и конкурси”.
18.13.Забранено е пускането на теми и мнения, съдържащи краен агресивен
национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, 
съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми
подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, 
религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и
нетолерантност, теми и мнения, целящи създаване на смут и предизвикване на
страх, подклаждане на масова паника, както и теми и мнения с линкове към
сайтове, съдържащи подобни елементи.
18.14.Забранява се пускането на теми с явни зверства и жестокости (изображения, текст), 
както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи. 
Забраната се отнася и за подписи и аватари.
18.15.Потребители, които подклаждат спорове и насаждат неприязън към Потребител или
група Потребители, ще бъдат предупреждавани и/или наказвани.
Същото правило важи и за потребители, които открито обиждат или изказват
нецензурни изрази по отношение на Потребител/ Модератор/ Администратор на
форума.
18.16.Забранена е политическата пропаганда и агитация в теми и мнения.
18.17.Информация, идентифицираща конкретен потребител във форумите не се
предоставя на трети лица, освен в случай на официално изискване на
информацията от страна на оправомощени органи (полиция, следствие, 
прокуратура, съдебна инстанция и др.)
Член 19. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
19.1 Алегрогруп България ЕООД си запазва правото да прекрати предлагането на услуги
по използване на платформата Продавалник на Потребител, като блокира достъпа му до
неговия Акаунт в платформата, в случай че:a) действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението
b) действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители
или на Алегрогруп България ЕООД
c) публикувано от Потребителя съдържание или снимки имат негативно
влияние върху функционирането или репутацията на платформата
"Продавалник"
19.2. Алегрогруп България ЕООД си запазва правото да премахва съдържание, което е
незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява
насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение
на Общите условия на настоящото Споразумение. Алегрогруп България ЕООД
може да премахне такова съдържание и да блокира Акаунта на потребител, който
публикува подобно съдържание.
19.3. Алегрогруп България ЕООД си запазва правото временно да блокира профила на
Потребител или достъпа му до определени услуги, в случай че открие, че
безопасността на Акаунта му е подложена на риск. Алегрогруп България ЕООД
може да накара Потребителя да промени паролата си, за да използва платформата
"Продавалник". След промяна на паролата, на Потребителят незабавно ще бъде
предоставен достъп до услугите. 
19.4. В случай че Алегрогруп България ЕООД блокира Акаунта на Потребител -
Потребителят трябва да получи предварително съгласие от Алегрогруп България
ЕООД за създаване на нов профил. 
19.5. Акаунтът на Потребител може да бъде временно или постоянно блокиран по
преценка на Администратор / Модератор. При наличие от един Потребител на
повече от един профил, Администратор ще блокира допълнителните акаунти като
остави само първия регистриран Акаунт.
Член 20. ОТГОВОРНОСТ НА Алегрогруп България ЕООД
20.1. Алегрогруп България ЕООД не носи отговорност за действия на потребители на
платформата "Продавалник" или в случай, че същите не спазват уговорките от
договорите за покупко – продабжа. 
20.2. Алегрогруп България ЕООД също така не носи отговорност за действия, 
предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на
настоящите Общи условия. 
20.3. Алегрогруп България ЕООД не носи отговорност за качество, безопасност или
законност на продуктите, посочени от потребители, както и за валидността и
верността на информацията, предоставяна от потребителите. 
20.4. Алегрогруп България ЕООД не носи отговорност за споразумения, които не са
сключени от потребители.
Член 21. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
21.1. Като използва платформата Продавалник, Потребителят приема личните му данни
да бъдат обработени от Алегрогруп България ЕООД за нуждите на правилното
функциониране на Договора за електронни услуги. Освен това, потребителят приема и
снимката му /Аватара/, поместена в платформата, да бъде използвана от Алегрогруп
България ЕООД за целта на предоставянето на услуги. 21.2. Личните данни, посочени от Потребителя ще бъдат събрани и обработени от
Алегрогруп България ЕООД съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за
защита на поверителността, включена в Приложение №1. 
21.3. Потребителят декларира, че лицата, чиито снимки публикува в Платформата, са му
дали съгласието си за това.
21.4. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, 
промени или технически повреди в работата на платформата Продавалник, както и друга
информация, включително и рекламна от Алегрогруп България ЕООД и негови партньори
на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.
21.5. Потребителят се съгласява снимките, публикувани в обяви, да бъдат използвани за
бюлетини и други нужди на Алегрогруп България ЕООД
Член 22. ОПЛАКВАНИЯ
22.1. В случай че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Алегрогруп България
ЕООД или не бъдат изпълнени съгласно посочените разпоредби, Вие имате право да
подадете оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт) или
писмено. Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което използвате в
платформата "Продавалник" и описание на докладваните съмнения.
22.2. В случай че данните или информацията, посочени в оплакването трябва да бъдат
допълнени, Алегрогруп България ЕООД ще се свърже с Вас преди да разгледа
оплакването с искане за допълване на липсващите данни.
22.3. Алегрогруп България ЕООД разглежда дадено оплакване в рамките на 14 дни
след получаването му в подходяща форма, при уговорката че Алегрогруп България ЕООД
може да откаже да разгледа оплаквания, подадени 14 дни след откриване на причините
за такова оплакване.
22.4. Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който сте посочили по
време на Регистрация. В изключителни случаи Алегрогруп България ЕООД може да
изпрати отговор на друг имейл адрес, посочен от Вас.
Член 23. ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
23.1 Алегрогруп България ЕООД може да измени Споразумението с Потребителя и да
публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в Продавалник . 
Промяната влиза в сила от датата, посочена от Алегрогруп България ЕООД, която не
може да бъдат по-малко от 7 дни от момента, в който измененото Споразумение с
Потребителя е било публикувано на платформата Продавалник.
23.2 Потребителят ще бъде уведомен за промени в Споразумението и ще му се осигури
възможност да ги приеме с първото влизане в своя акаунт в платформата Продавалник, 
след като промените са влезли в сила. 
23.3. Отказ за приемане на промените ще означава прекратяване на договора с
Алегрогруп България ЕООД.
Приложение 1: Политика за защита на личните данни
Настоящата версия на Общите условия е в сила от 08.02.2013 г.